Lịch Thi Học Kỳ I-Trung Cấp

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ I (2020-2021) TRUNG CÁP 
Lớp Môn thi Giờ thi Ngày thi Phòng thi/Địa điểm Ghi chú
NTB-K503 Sản xuất giống và nuôi cua biển 13 giờ 30 20/02/2021
(Thứ Bảy)
Vĩnh Bình Bắc  
An toàn lao động trong nuôi thủy sản 15 giờ 00 20/02/2021
(Thứ Bảy)
Vĩnh Bình Bắc  
Hoạt động giao tiếp trong công tác khuyến ngư 7 giờ 30 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Nuôi động vật thân mềm 9 giờ 00 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Chính trị 13 giờ 30 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Tin học 15 giờ 00 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Bảo quản và vận chuyển thủy sản sau thu hoạch 7 giờ 30 28/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Sản xuất giống cơ bản tôm nước mặn, nước lợ (lần 2) 9 giờ 00 28/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc Đang, Đẩu, Văn Lam, Linh, Phương, Tâm, Thương, Y
Nuôi cá trong ao nước lợ (lần 2) 13 giờ 30 28/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc Đẩu, Khâu, Văn Lam, Linh, Ri, Tâm, Thắng, Toại, Y
TYB-K501 Kiểm tra thịt 7 giờ 00 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Khuyến nông 9 giờ 00 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Giáo dục chính trị 13 giờ 30 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Tin học 15 giờ 00 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Nuôi và phòng trị bệnh cho chó, mèo 7 giờ 30 28/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt (lần 2) 9 giờ 30 28/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc Lam
Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò (lần 2) 13 giờ 00 28/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc Lam, Phương
NTB-K601 Công trình nuôi thủy sản 7 giờ 30 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 1  
Nuôi tôm thương phẩm 9 giờ 00 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 1  
An toàn lao động trong nuôi thủy sản 13 giờ 30 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 1  
Nuôi cá trong ao nước lợ 15 giờ 00 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 1  
Nuôi động vật thân mềm 7 giờ 30 19/02/2021
(Thứ Sáu)
Phòng 1  
Bệnh động vật thủy sản (lần 2) 9 giờ 00 19/02/2021
(Thứ Sáu)
Phòng 1 Mỹ Chi, Huy, Lê, Thảo, Trọng, Nhân
ĐB-K601 Máy điện Sáng: 7 giờ 00
Chiều: 13 giờ 00
Chia ca thi từ ngày 18/02/2021 đến ngày 21/02/2021 Xưởng thực hành Chia từng ca thi xen kẻ học sinh với mô đun thi Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi
Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi Sáng: 7 giờ 00
Chiều: 13 giờ 00
Chia ca thi từ ngày 18/02/2021 đến ngày 21/02/2021 Xưởng thực hành Chia từng ca thi xen kẻ học sinh với mô đun thi Máy điện
Kỹ thuật điện tử cơ bản (Lần 2) 7 giờ 30 19/02/2021
(Thứ Sáu)
Xưởng thực hành Phương
Thiết bị lạnh gia dụng Sáng: 7 giờ 00
Chiều: 13 giờ 00
Chia ca thi từ ngày 25/02/2021 đến ngày 28/02/2021 Xưởng thực hành  
THB-K601 Mạng máy tính và Internet 7 giờ 30 01/02/2021
(Thứ Hai)
Phòng máy tính  
Cơ sở dữ liệu 9 giờ 30 01/02/2021
(Thứ Hai)
Phòng máy tính  
Đồ họa ứng dụng (lần 2) 7 giờ 30 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng máy tính  
Kỹ năng mềm 9 giờ 00 19/02/2021
(Thứ Sáu)
Phòng 2  
Thiết kế trình diễn trên máy tính 13 giờ 30 19/02/2021
(Thứ Sáu)
Phòng máy tính  
NTB-K701 Giáo dục thể chất 7 giờ 30 31/01/2021
(Chủ nhật)
Sân trường  
Quản lý chất lượng nước trong nuôi TS 7 giờ 30 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 2  
Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi TS 9 giờ 00 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 2  
Bệnh động vật thủy sản 13 giờ 30 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 2  
An toàn lao động trong nuôi thủy sản 15 giờ 00 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 2  
Công trình nuôi thủy sản 7 giờ 30 19/02/2021
(Thứ Sáu)
Phòng 2  
NTB-K702 Quản lý chất lượng nước trong nuôi TS 13 giờ 30 20/02/2021
(Thứ Bảy)
Vĩnh Bình Bắc  
Chính trị 15 giờ 00 20/02/2021
(Thứ Bảy)
Vĩnh Bình Bắc  
NTB-K703 Quản lý chất lượng nước trong nuôi TS 7 giờ 30 21/02/2021
(Chủ nhật)
Trung tâm GDTX-GDNN An Minh  
Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản 9 giờ 00 21/02/2021
(Chủ nhật)
Trung tâm GDTX-GDNN An Minh  
Pháp luật 13 giờ 30 21/02/2021
(Chủ nhật)
Trung tâm GDTX-GDNN An Minh  
THB-K701 Hệ điều hành Windows 7 giờ 30 17/02/2021
(Thứ Tư)
Phòng máy tính  
Lập trình căn bản 9 giờ 30 17/02/2021
(Thứ Tư)
Phòng máy tính  
Pháp luật 7 giờ 30 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 3  
Kỹ thuật bàn phím 8 giờ 30 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng máy tính  
An toàn lao động – Vệ sinh công nghiệp 13 giờ 30 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 3  
Thiết kế trình diễn trên máy tính 15 giờ 00 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng máy tính  
Tin học 7 giờ 30 19/02/2021
(Thứ Sáu)
Phòng máy tính  
Soạn thảo văn bản điện tử 9 giờ 30 19/02/2021
(Thứ Sáu)
Phòng máy tính  
THB-K702 Kỹ thuật bàn phím 13 giờ 00 20/02/2021
(Thứ Bảy)
Vĩnh Bình Bắc  
Thiết kế trình diễn trên máy tính 15 giờ 00 20/02/2021
(Thứ Bảy)
Vĩnh Bình Bắc  
Hệ điều hành Windows 7 giờ 30 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Soạn thảo văn bản điện tử 9 giờ 30 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Giáo dục chính trị 13 giờ 30 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
THB-K703 Kỹ thuật bàn phím 13 giờ 00 20/02/2021
(Thứ Bảy)
Vĩnh Bình Bắc  
Thiết kế trình diễn trên máy tính 15 giờ 00 20/02/2021
(Thứ Bảy)
Vĩnh Bình Bắc  
Hệ điều hành Windows 7 giờ 30 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Soạn thảo văn bản điện tử 9 giờ 30 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
Giáo dục chính trị 13 giờ 30 21/02/2021
(Chủ nhật)
Vĩnh Bình Bắc  
ĐLB-K701 Kỹ thuật điện – điện tử Sáng: 7 giờ 00
Chiều: 13 giờ 00
Ca 1: Chiều ngày 29/01/2021
Ca 2 và ca 3: Ngày 19/02/2021
Ca 4 và ca 5: Ngày 20/02/2021
Xưởng thực hành  
Pháp luật 7 giờ 30 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 4  
Vật liệu điện lạnh 9 giờ 00 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 4  
Kỹ thuật an toàn lao động – môi trường công nghiệp 13 giờ 30 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 4  
Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hòa không khí 15 giờ 00 18/02/2021
(Thứ Năm)
Phòng 4  

TT31-2019-BLDTBXH

Xét thăng hạng giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 15/01/2021

lượt xem: 1786 | lượt tải:367
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay5,346
  • Tháng hiện tại126,239
  • Tổng lượt truy cập11,905,538
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây