Thông báo lịch lao động đầu năm học 2015-2016

Để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện U Minh Thượng lần thứ III, năm 2015, đồng thời chuẩn bị khai giảng năm học mới 2015-2016, Ban Giám hiệu nhà trường, chi Đoàn thanh niên tổ chức cho đoàn viên giáo viên và các học viên lao động vệ sinh cơ quan, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7 giờ ngày thứ 4 (4/8/2015)

2. Địa điểm: tại trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

3. Nội dung: làm cỏ, dọn vệ sinh cơ quan, chăm sóc ao cá

4. Thành phần: Đoàn viên giáo viên, học viên khối 10

Ban chấp hành chi đoàn sẽ tổ chức và phân công công việc cụ thể. Đề nghị các đồng chí đoàn viên giáo viên và học viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc hoạt động có ý nghĩa này.