Thông báo thời gian học và thi lái xe A1, khóa tháng 12/2015 và tháng 1/2016

Trường trung cấp nghề vùng U Minh Thượng xin thông báo thời gian học và tổ chức thi giấy phép lái xe mô tô hạng A1, khóa III, IV, tháng 12/2015 và tháng 1/2016 như sau:

1. Khóa tháng 12/2105

- Thời gian học: Ngày 10/12/2015 tại trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

- Thời gian thi thử: ngày 12/12/2015

Thời gian thi chính thức: ngày 14/12/2015

2. Khóa tháng 1/2016

- Thời gian học: Ngày 19/1/2016 tại trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

- Thời gian thi thử: ngày 22/1/2016

Thời gian thi chính thức: ngày 27/1/2016

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Đang mở