Thông báo tập huấn triển khai hệ thống thông tin điện tử của trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

Kính mời toàn thể cán bộ, giáo viên tham dự buổi tập huấn triển khai hệ thống thông tin điện tử của trường TCN vùng U Minh Thượng.

13

Thời gian: 7g30 ngày 18/8/2015

Địa điểm: phòng thực hành vi tính.

Nội dung:

+ Giới thiệu và hướng dẫn sử một số chức năng trên trang web vumt.edu.vn

+ Bàn giao hệ thống email, hướng dẫn sử dụng.

+ Hướng dẫn sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến để cộng tác công việc và sao lưu dữ liệu.

Vì tính chất quan trọng của buổi tập huấn, đề nghị các phòng khoa sắp xếp công việc để tham dự đầy đủ.

Tổ TTĐT