Kết quả thi Tin học, Ngoại ngữ khóa ngày 20/3/2016

Kết quả thi Tin học, Ngoại ngữ khóa ngày 20/3/2016

Xem tiếp...

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 2211

Kết quả thi Tin học, Ngoại ngữ khóa ngày 28/02/2016

Kết quả kì thi Tin học, Ngoại ngữ khóa ngày 28/02/2016

Xem tiếp...

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 2136

Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại công ty KIFOCAN Kiên Giang

Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng kết hợp cùng công ty cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên Giang (KIFOCAN) thông báo tuyển dụng lao động phổ thông và mở các khóa đào tạo tay nghề cho lao động để cung cấp cho công ty KIFOCAN và các công ty có nhu cầu trong và ngoài tỉnh. Cụ thể như sau:

Xem tiếp...

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 1640